SUPREME

This page in English

Suicide Prevention through Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME)

SUPREME

SUPREME-projektet syftar till att skapa ökad förståelse för hur unga (14-24 år) människors psykiska hälsa och självmordsbeteenden påverkas av, och kan förbättras genom, traditionell- men framför allt internetbaserad media.

En internetbaserad intervention har utvecklats under 2012-2013 och har utvärderats i en randomiserad-kontrollerad studie under samma period. I studien, som koordinerats av NASP, rekryterades 2286 skolungdomar från sju europeiska länder: Estland, Ungern, Italien, Litauen, Spanien, England och Sverige. Interventionen är en webbplattform som innehåller kulturellt anpassad information och interaktiva funktioner på olika språk riktad till ungdomar i dessa länder. Informationen beskriver bl.a. orsaker, symptombilder, hälsovård och behandlingsalternativ vid olika psykiska hälsoproblem vanligt förekommande hos målgruppen. Hemsidan innehåller kontaktuppgifter till stöd- och vårdinstanser och erbjuder därtill direkt chattkontakt med professionell personal som har möjlighet att ge ytterligare rådgivning. Webbsidans innehåll baseras på vetenskaplig forskning och har utvecklats i enlighet med ungdomars egna preferenser och önskemål, insamlade genom fokusgruppintervjuer.

Projektet har även genererat evidensbaserade så kallade guidelines, vilka är riktlinjer för hur man bör behandla suicidrelaterad information i olika media som riktar sig till unga människor. Resultaten av studien samt producerade guidelines har färdigställts och avrapporteras till anslagsgivaren Executive Agency för Health and Consumers (EAHC) vid årsskiftet 2013-2014.

Kontakt

Länkar