Skip to main content

Suicidrelaterade avhandlingar

På den här sidan länkar vi till suicidrelaterade doktors- och licentiatavhandlingar, utgivna vid svenska universitet från och med år 2016.

2016

Ambrus, Livia. BDNF, impulsiveness and avoidant focused coping in suicide attempters. Lunds Universitet, Medicinska fakulteten. 2016 (Engelska)

Asellus, Peter. Cholesterol and apolipoprotein E in suicidal behavior. Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap. 2016 (Engelska)

Chatzittofis, Andreas. Neuroendocrine studies in suicide attempters and in hypersexual disorder. Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap. 2016 (Engelska)

Holmstrand, Cecilia. Suicide in a clinical and a general population, with focus on comorbidity - Studies from the Lund Suicide Research Center and the Lundby Study. Lunds Universitet. 2016 (Engelska)

Idenfors, Hans. Young people's contact with healthcare before and after suicidal behavior. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Psykiatri. 2016 (Engelska)

Isung, Josef. Neuroinflammatory biomarkers in suicidal behavior. Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap. 2016 (Engelska)

Latina, Delia. Self-harm: interpersonal and holistic perspectives. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. 2016 (Engelska)

Lysell, Henrik. Suicide and violence in parents: risk factors and consequences. Karolinska Instituet, Inst för klinisk neurovetenskap. 2016 (Engelska)

Silvén Hagström, Anneli. To mourn and resist stigma: Narration, meaning-making and self-formation after a parent’s suicide. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. 2016 (Engelska)

2017

Carlsson, Catharina. Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal. Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA). (Barn och ungdomsforskning) 2017 (Svenska)

Castelpietra, Giulio. Suicide : a pharmacoepidemiological database study in the region Friuli Venezia Giulia, Italy. Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap. 2017 (Engelska)

Gülow, William. Unfit to live among others: Essays on the ethics of imprisonment. Filosofi och historia, KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Filosofi och teknikhistoria, Filosofi. 2017 (Engelska)

Makris, Georgios. Suicide Seasonality: Theoretical and Clinical Implications. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap. 2017 (Engelska)

Rahman, Syed. Disability pension due to common mental disorders : subsequent psychiatric morbidity and suicidal behavior. Karolinska Insitutet, Inst för klinisk neurovetenskap. 2017 (Engelska)

Rajalin, Mia. Distal risk factors, interpersonal functioning & family skills training in attempted suicide. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Psykiatri. 2017 (Engelska)

Sellin, Linda. A personal-recovery-oriented caring approach to suicidality. Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Hälsa och välfärd. 2017 (Engelska)

Ventorp, Filip. Inflammatory Mechanisms of Depression and Suicidal Behavior. Lunds Universitet, Psykologi. 2017 (Engelska)

2018

Beckman, Karin. Self-harm in youth: predicting mental illness, social marginalisation and suicide. Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap. 2018 (Engelska)

Bjureberg, Johan. Nonsuicidal self-injury and emotion regulation : clinical correlates and novel treatments. Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap. 2018 (Engelska)

Ekman, Inger. Självskadande handlingar: ungdomars berättelser: kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS). 2018 (Svenska)

Sahlin, Hanna. Deliberate self-harm : characteristics, clinical correlates and interventions. Karolinska Instituet, Inst för klinisk neurovetenskap. 2018 (Engelska)

Stefánsson, Jón. Clinical assessment of high-risk suicide attempters: intent, violence and biomarkers. Karolinska Institutet, Inst för klinisk neurovetenskap. 2018 (Engelska)