Suicidpreventiva dagen 2017

Familjens betydelse för att förebygga självmord 

Den 8 september anordnar Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES och Suicide Zero en förmiddag om självmordsprevention. Seminariet lyfter olika sätt att utveckla ett familjeperspektiv i arbetet med att minska självmord.

Programmet kommer uppdateras löpande på sidan.

Plats: Hilton Slussen, Guldgränd 8​​​​​​​, Stockholm

Tid: ca 09:00 - 12:30

Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan genom formulär krävs.

Program

9.00-9.10 Organisatörerna hälsar välkomna Introduktion och bakgrund till suicidpreventiva dagen
9.10-9.30 Eva Bellander från Mind Hur stödjer vi föräldrar till barn med självmordstankar?
9.30-10.00 Hans Gentzel Leg psykoteraupeut och sjukhuspräst Det svåra samtalet
10.00-10.20 Pirjo Stråte från SPES Om verksamheten och vikten av stöd till efterlevande
10.20-10.50 Kaffepaus  
10.50-11.20 Göran Gyllenswärd Författare, leg psykolog och leg psykoteraupeut "Varför såg jag inget?" Om den tysta suicidala delen och den svåra skulden hos efterlevande
11.20-11.50 Maria Afzelius PHD Familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk ohälsa
11.50-12.10 Vladimir Carli NASP The Invisible Risk Group (eng)
12.10-12.30 Suicide Zero Alfred Skogberg Journalistpriset delas ut
12.30-12.40 Karin Schulz från Mind Summering av dagen

Vid frågor om dagen, kontakta nasp@ki.se

Länkar

PreventionPsykisk ohälsaSuicidforskning