Självmord i Sverige - observerad trend

This page in English

Självmord i Sverige

I augusti 2013 publicerade Socialstyrelsen dödsorsaksstatistiken för år 2012. Självmordstalet för år 2011 var 17.5 per 100 000 invånare, vilket är det lägsta sedan år 1980. Under 2012 ökade självmordstalet till 19.2 vilket motsvarar en ökning med 145 självmord. Den totala ökningen beror huvudsakligen på 50 fler självmord bland män mellan 45-64 år, och 63 fler självmord bland män över 65 år.

Ökningen kan bero på den slumpässiga variationen i självmordstal. En längre tids observation krävs för att utesluta ett trendbrott. En statistisk prognosanalys utförd av NASP för tidsperioden 1980-2012 visar att den nedåtgående trenden i självmord kan förväntas fortsätta.

Den observerade trenden (1980-2012) och framtida prognosen (2013-2020) för suicid i Sverige

trend självmord i sverige

Antal självmord bland personer i olika åldersgrupper från 15 år och äldre 2012

  15-24 25-44 45-64 65+ Total

Män

106 287 409 270 1072
Kvinnor 41 107 197 106 451
Total 147 394 606 376 1523

Självmord (säkra och osäkra) per 100 000 invånare för olika åldersgrupper i Sverige, 1980-2012

Självmord i okika åldrar mellan åren 1984-2012

Datakälla: Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen

StatistikSuicidforskning