Självmord i Sverige

Antal självmord

Antal självmord (säkra och osäkra) bland personer i olika åldersgrupper i Sverige 2017

  0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt
Män 3 107 319 340 294 1063
Kvinnor 5 42 136 176 122 481
Båda könen 8 149 455 516 416 1544

Antal självmord (säkra och osäkra) bland personer i olika åldersgrupper i Sverige 2016

  0-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt
Män 4 87 328 345 251 1015
Kvinnor 4 41 109 172 137 463
Båda könen 8 128 437 517 388 1478

Självmordstal och självmordsutveckling i Sverige

Självmord (säkra och osäkra självmordsdiagnoser) bland män och kvinnor i Sverige. Grafen visar självmordstalen (antal självmord per 100 000 invånare) i olika åldersgrupper, mellan åren 1980 till 2017. Trendlinjerna är beräknade som 5-års glidande medelvärden. Sådana trendlinjer beräknas för att "dämpa" variationen mellan enskilda år och för att synliggöra tidstrender. Värdet för ett givet år (t.ex. 2017) beräknas genom att ta självmordstalet för det aktuella året samt för de 4 föregående åren (dvs 2017-2013) och beräkna medelvärdet. De faktiska självmordstalen visas i de transparenta linjerna.

Genom denna trendanalys (och två andra, som ej redovisas här) konstateras en ökning av självmord med knappt en procent per år i åldersgruppen 15-24 år. Den ökande trenden tycks ha börjat runt år 1994 och fortsätter att stiga. I de äldre åldersgrupperna (över 25 år) minskade självmorden från 1980 fram till ungefär år 2000, vartefter minskningen avstannat och ligger någorlunda konstant.

Ladda ner grafen som pdf här

 

Självmord (säkra och osäkra) i Sverige inom olika åldersgrupper, båda könen, 1980-2017

SM-tal = antal självmord per 100 000 invånare, avser åldrar 15 år och äldre

  15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år  Totalt
År Antal SM-tal Antal SM-tal Antal SM-tal Antal SM-tal Antal SM-tal
2017 149 12,8 455 17,2 516 20,8 416 20,9 1536 18,6
2016 128 10,9 437 16,9 517 21,0 388 19,8 1470 18,0
2015 143 12,0 447 17,6 568 23,3 384 19,9 1542 19,0
2014 170 14,1 442 17,8 531 21,9 381 20,3 1524 19,1
2013 176 14,4 432 17,7 577 23,9 415 22,5 1600 20,2
2012 147 11,9 394 16,0 606 25,3 376 20,9 1523 19,3
2011 152 12,2 413 16,9 516 21,4 316 18,0 1397 17,7
2010 147 11,8 364 14,9 579 24,0 352 20,5 1442 18,4
2009 159 12,9 424 17,3 613 25,5 345 20,7 1541 19,9
2008 171 14,2 402 16,4 548 22,9 346 21,3 1467 19,1
2007 134 11,4 415 17,0 579 24,2 315 19,8 1443 19,0
2006 145 12,7 393 16,2 561 23,6 353 22,4 1452 19,3
2005 123 11,1 404 16,6 597 25,3 381 24,2 1505 20,2
2004 143 13,2 384 15,8 537 22,9 232 20,9 1387 18,7
2003 118 11,1 413 17,0 524 22,5 321 20,9 1376 18,7
2002 146 14,0 418 17,2 586 25,5 335 21,9 1485 20,3
2001 110 10,7 445 18,3 601 26,4 390 25,2 1546 21,3
2000 106 10,3 416 17,1 483 21,5 375 24,5 1380 19,1
1999 131 12,7 455 18,7 545 24,6 381 24,8 1512 21,0
1998 102 9,8 462 19,0 578 26,5 392 25,5 1534 21,3
1997 115 10,9 506 20,8 561 26,0 338 21,9 1520 21,2
1996 111 10,3 516 21,2 624 29,1 408 26,1 1659 23,0
1995 131 12,0 568 23,5 663 31,7 444 29,1 1806 25,7
1994 112 10,2 531 21,8 601 29,0 466 30,0 1710 23,8
1993 133 12,0 598 24,5 672 33,0 437 28,1 1840 25,8
1992 128 11,3 587 24,0 635 31,9 494 31,9 1844 25,9
1991 162 14,0 686 28,1 656 33,6 505 32,7 2009 28,3
1990 153 13,0 638 26,1 676 35,4 513 33,3 1980 28,0
1989 205 17,3 722 29,7 633 33,8 499 32,6 2059 29,3
1988 187 15,8 742 30,5 683 37,1 480 31,7 2092 30,0
1987 196 14,3 716 29,5 657 36,0 511 34,0 2053 29,6
1986 198 16,9 739 30,5 646 35,4 465 31,4 2048 29,7
1985 158 13,5 749 31,0 664 36,1 495 34,0 2066 30,0
1984 170 14,6 827 34,4 707 38,3 498 34,7 2202 32,1
1983 163 14,1 738 30,8 719 38,8 463 32,6 2083 30,5
1982 138 12,0 712 29,9 768 41,3 500 35,6 2118 31,2
1981 154 13,5 669 28,3 729 39,0 498 35,9 2050 30,3
1980 174 15,4 805 34,4 790 41,9 468 34,1 2237 33,3

Självmord (säkra och osäkra) per 100 000 invånare för olika åldersgrupper i Sverige, 1980-2017

Diagram över säkra och osäkra självmord män och kvinnor i Sverige1980-2016

 

Män

Självmord (säkra och osäkra) bland män i Sverige inom olika åldersgrupper, 1980-2017

SM-tal = antal självmord per 100 000 män, avser åldrar 15 år och äldre

  15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt
År Antal SM-tal Antal SM-tal Antal SM-tal Antal SM-tal Antal SM-tal
2017 107 17,6 319 23,6 340 27,1 294 31,9 1060 25,6
2016 87 14,3 328 24,8 345 27,8 251 27,8 1011 24,8
2015 97 15,8 319 24,6 407 33,1 265 29,9 1088 27,0
2014 123 19,8 315 24,6 348 28,2 260 30,0 1042 26,1
2013 123 19,6 305 24,0 401 32,4 282 33,5 1104 27,9
2012 106 16,7 287 22,9 413 33,5 270 33,0 1072 27,3
2011 105 16,4 296 23,7 364 29,9 211 26,6 976 25,0
2010 109 17,0 268 21,4 413 34,0 241 31,4 1031 26,6
2009 113 17,9 315 25,2 421 34,8 242 32,7 1091 28,5
2008 122 19,7 292 23,4 391 32,4 247 34,4 1052 27,7
2007 93 15,4 298 23,9 411 34,2 217 31,1 1019 27,2
2006 90 15,4 271 21,9 392 32,7 251 36,7 1004 27,1
2005 83 14,6 281 22,6 404 33,8 261 38,2 1029 27,9
2004 109 19,6 278 22,4 389 32,8 224 33,2 1000 27,3
2003 78 14,3 302 24,3 367 31,2 228 34,2 975 26,8
2002 110 20,6 314 25,2 419 36,0 234 35,4 1077 29,9
2001 86 16,3 348 27,9 386 33,5 259 39,3 1079 30,1
2000 77 14,7 299 24,0 317 27,9 260 39,6 953 26,7
1999 92 17,4 317 25,4 376 33,5 260 39,6 1045 29,4
1998 70 13,1 350 28,1 400 36,2 265 40,2 1085 30,6
1997 76 14,0 386 31,0 390 35,8 236 35,7 1088 30,7
1996 80 14,5 389 31,2 410 38,1 270 40,8 1149 32,5
1995 95 17,1 416 33,6 477 45,5 283 44,0 1271 36,5
1994 88 15,6 395 31,6 417 40,1 297 45,0 1197 34,1
1993 89 15,7 438 35,1 448 43,9 297 45,0 1272 36,4
1992 84 14,5 438 35,1 425 42,6 331 50,2 1278 36,7
1991 126 21,3 486 38,9 439 45,0 328 49,8 1379 39,7
1990 116 19,3 449 36,0 446 46,7 350 53,3 1361 39,3
1989 153 25,2 533 42,8 440 47,1 328 50,2 1454 42,3
1988 144 23,7 527 42,5 466 50,8 319 49,2 1456 42,7
1987 128 21,1 518 41,7 442 48,8 335 52,0 1423 41,9
1986 145 24,1 537 43,3 461 51,1 329 51,7 1472 43,6
1985 106 17,8 522 42,3 466 51,3 308 49,2 1402 41,6
1984 129 21,7 597 48,5 490 53,6 333 53,9 1549 46,2
1983 120 20,2 539 44,0 503 55,0 321 52,4 1483 44,3
1982 97 16,5 534 43,8 550 59,9 336 55,3 1517 45,5
1981 114 19,5 482 39,8 506 54,8 320 53,2 1422 42,8
1980 131 22,7 587 48,9 537 57,7 332 55,7 1587 48,0

Självmord (säkra och osäkra) per 100 000 män för olika åldersgrupper i Sverige, 1980-2017

Diagram över säkra och osäkra självmord bland män i Sverige1980-2017

 

Kvinnor

Självmord (säkra och osäkra) i Sverige bland kvinnor inom olika åldersgrupper, 1980-2017

SM-tal = antal självmord 100 000 kvinnor, avser åldrar 15 år och äldre

  15-24 år 25-44 år 45-64 år 65+ år Totalt
År Antal SM-tal Antal SM-tal Antal SM-tal Antal SM-tal Antal SM-tal
2017 42 7,5 136 10,6 176 14,3 122 11,4 476 11,5
2016 41 7,2 109 8,6 172 14,1 137 13,0 459 11,2
2015 46 8,0 128 10,3 161 13,3 119 11,4 454 11,2
2014 47 8,0 129 10,5 185 15,4 121 11,8 482 11,9
2013 53 8,9 130 10,7 180 15,0 133 13,2 496 12,3
2012 41 6,8 107 8,9 197 16,4 106 10,7 451 11,3
2011 47 7,7 117 9,7 152 12,7 105 10,8 421 10,6
2010 38 6,3 96 8,0 166 13,9 111 11,7 411 10,4
2009 46 7,7 109 9,1 192 16,1 103 11,1 450 11,5
2008 49 8,3 110 9,2 157 13,2 99 10,9 415 10,7
2007 41 7,1 117 9,8 168 14,2 98 10,9 424 11,0
2006 55 9,9 122 10,2 169 14,3 102 11,5 448 11,7
2005 40 7,4 123 10,3 193 16,4 120 13,4 476 12,5
2004 34 6,4 106 8,9 148 12,7 99 11,1 387 10,2
2003 40 7,7 111 9,3 157 13,6 93 10,5 401 10,7
2002 36 7,1 104 8,7 167 14,6 101 11,4 408 10,9
2001 24 4,8 97 8,1 215 19,0 131 14,7 467 12,5
2000 29 5,8 117 9,8 166 14,8 115 12,9 427 11,5
1999 39 7,7 138 11,5 169 15,3 121 13,5 467 12,6
1998 32 6,3 112 9,4 178 16,3 127 14,1 449 12,2
1997 39 7,5 120 10,1 171 15,9 102 11,3 432 11,7
1996 31 5,9 127 10,7 214 20,1 138 15,3 512 13,8
1995 36 6,8 152 12,9 186 17,9 161 18,3 535 14,7
1994 24 4,5 136 11,4 184 17,8 169 18,9 513 14,0
1993 44 8,1 160 13,4 224 22,1 140 15,7 568 15,6
1992 44 7,9 149 12,5 210 21,1 163 18,3 566 15,6
1991 36 6,4 200 16,8 217 22,2 177 19,9 630 17,4
1990 37 6,5 189 15,9 230 24,0 163 18,5 619 17,2
1989 52 9,0 189 15,9 193 20,5 171 19,5 605 16,9
1988 43 7,4 215 18,1 217 23,4 161 18,6 636 17,9
1987 41 7,1 198 16,7 215 23,4 176 20,5 630 17,8
1986 53 9,2 202 17,1 185 20,1 136 16,1 576 16,3
1985 52 9,1 227 19,2 198 21,3 187 22,5 664 18,9
1984 41 7,2 230 19,6 217 23,2 165 20,2 653 18,7
1983 43 7,6 199 17,0 216 23,1 142 17,6 600 17,2
1982 41 7,3 178 15,3 218 23,2 164 20,6 601 17,4
1981 40 7,2 187 16,2 223 23,5 178 22,7 628 18,2
1980 43 7,8 218 19,1 253 26,5 136 17,6 650 19,0

Självmord (säkra och osäkra) per 100 000 kvinnor för olika åldersgrupper i Sverige, 1980-2017

Diagram över säkra och osäkra självmord bland kvinnor i Sverige1980-2017

 

Säkra och osäkra självmord

Säkra och osäkra självmord i Sverige hela befolkningen från 15 år och äldre, 1980-2017
SM-tal = antal självmord per 100 000 invånare, avser åldrar 15 år och äldre

       Män   Kvinnor   Totalt
År   Säkra SM-tal Osäkra SM-tal    Säkra SM-tal Osäkra SM-tal    Säkra SM-tal Osäkra SM-tal
2017   838 20,3 222 5,4   344 8,3 132 3,2   1182 14,3 354 4,3
2016   781 19,2 230 5,6   348 8,5 111 2,7   1129 13,8 341 4,2
2015   845 21,0 243 6,0   326 8,0 128 3,1   1171 14,5 371 4,6
2014   783 19,6 259 6,5   359 8,9 123 3,0   1142 14,2 382 4,8
2013   858 21,7 246 6,2   365 9,1 131 3,3   1223 15,3 377 4,7
2012   816 20,8 256 6,5   330 8,3 121 3,0   1146 14,5 377 4,8
2011   784 20,1 192 4,9   321 8,1 100 2,5   1105 14,0 292 3,7
2010   835 21,6 196 5,1   300 7,6 111 2,8   1135 14,5 307 3,9
2009   884 23,1 207 5,4   350 8,9 100 2,6   1234 15,9 307 4,0
2008   855 22,5 197 5,2   311 8,0 104 2,7   1166 15,2 301 3,9
2007   796 21,2 223 5,9   323 8,4 101 2,6   1119 14,7 324 4,3
2006   815 22,0 189 5,1   377 9,9 71 1,9   1192 15,8 260 3,5
2005   830 22,5 199 5,4   380 10,0 96 2,5   1210 16,1 295 3,9
2004   830 22,7 170 4,6   317 8,4 70 1,9   1147 15,4 240 3,2
2003   774 21,3 201 5,5   331 8,8 70 1,9   1105 15,0 271 3,7
2002   858 23,8 219 6,1   315 8,4 93 2,5   1173 16,0 312 4,2
2001   831 23,2 248 6,9   360 9,7 107 2,9   1191 16,3 355 4,9
2000   801 22,5 152 4,3   327 8,8 100 2,7   1128 15,5 252 3,5
1999   858 24,2 187 5,3   358 9,7 109 2,9   1216 16,8 296 4,1
1998   878 24,8 207 5,8   348 9,4 101 2,7   1226 16,9 308 4,3
1997   853 24,1 235 6,6   341 9,2 91 2,5   1194 16,5 326 4,5
1996   871 24,6 278 7,9   379 10,3 131 3,6   1250 17,3 409 5,7
1995   933 26,8 338 9,7   411 11,3 124 3,4   1344 18,9 462 6,5
1994   929 26,4 268 7,6   393 10,7 120 3,3   1322 18,4 388 5,4
1993   957 27,4 315 9,0   418 11,5 150 4,1   1375 19,3 465 6,5
1992   937 26,9 341 9,8   419 11,5 147 4,0   1356 19,0 488 6,9
1991   1034 29,7 345 9,9   445 12,3 185 5,1   1479 20,8 530 7,5
1990   1016 29,4 345 10,0   450 12,5 169 4,7   1466 20,7 514 7,3
1989   1122 32,6 332 9,7   455 12,7 150 4,2   1577 22,5 482 6,9
1988   1095 32,1 361 10,6   491 13,8 145 4,1   1586 22,7 506 7,3
1987   1075 31,7 348 10,2   464 13,1 166 4,7   1539 22,2 514 7,4
1986   1113 32,9 359 10,6   428 12,1 148 4,2   1541 22,3 507 7,3
1985   1029 30,6 373 11,1   486 13,9 178 5,1   1515 22,0 551 8,0
1984   1126 33,5 423 12,6   498 14,3 155 4,4   1624 23,7 578 8,4
1983   1122 33,5 361 10,8   458 13,2 142 4,1   1580 23,1 503 7,4
1982   1144 34,3 373 11,2   472 13,6 129 3,7   1616 23,8 502 7,4
1981   1013 30,5 409 12,3   445 12,9 183 5,3   1458 21,6 592 8,8
1980   1134 34,3 453 13,7   473 13,8 177 5,2   1607 23,9 630 9,4

Säkra och osäkra självmord per 100 000 invånare i Sverige, 15 år och äldre, 1980-2016

Diagram över säkra och osäkra självmord män och kvinnor i Sverige1980-2016

Datakälla: Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen

Metoder för självmord

Metoder för självmord (säkra och osäkra) i Sverige under 2015, bland kvinnor och män 15 år och äldre.

(Procent av totala antalet självmord)

Metod Män Kvinnor Totalt
  Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Förgiftning (X60-X69)/(Y10-Y19) 292 26,8% 214 47,1% 506 32,8%
Hängning (X70)/(Y20) 399 36,7% 113 24,9% 512 33,2%
Dränkning (X71)/(Y21) 55 5,1% 51 11,2% 106 6,9%
Skjutning (X72-X74)/(Y22-Y24) 120 11,0% 4 0,9% 124 8,0%
Skärande, stick (X78)/(Y28) 32 2,9% 1 0,2% 33 2,1%
Hopp från höjd (X80)/(Y30) 44 4,0% 23 5,1% 67 4,3%
Föremål i rörelse (X81)/(Y31) 108 9,9% 28 6,2% 136 8,8%
Annan metod 38 3,5% 20 4,4% 58 3,8%
Totalt 1088 100,0% 454 100,0% 1542 100,0%

 

Datakälla: Dödsorsaksregistret Socialstyrelsen

Kontakt

Vid frågor om statistiken, kontakta nasp@ki.se 

StatistikSuicidforskning