Skip to main content

Seminarium om att förebygga självmord - med fokus på invandring

I år anordnar NASP, Folkhälsomyndigheten, Mind, SPES och Suicide Zero den 9.e september en förmiddag om självmordsprevention i anslutning till den Suicidpreventiva dagen.

Tid: 09:00-12:40, den 9.e september 2016

Plats: Hilton Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm

Kontakt: För mer information om seminariet, kontakta nasp@ki.se

Anmälan är stängd

Tack för det stora intresset för seminariet!

Program

09:00-09:05 Inledning Seminariets organisatörer
09:05-09:30 Flykt, trauma och suicidprevention Frida Metso Johansson, Mind
09:30-10:10 Asylsökande och självmord Maria Sundvall, NASP
10:10-10:40 Fika
10:40-11:20 Självmordsförsök bland invandrare i europeiska länder Ilkka Henrik Mäkinen, Uppsala universitet
11:20-11:40 Nationell samordning för suicidprevention Jenny Telander, Folkhälsomyndigheten
11:40-11:45 Kort paus
11:45-12:05 Om verksamheten SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) Pirjo Stråte, SPES
12:05-12:25 Journalistpriset för bästa rapportering om självmord 2015 Alfred Skogberg, Suicide Zero
12:25-12:40 Summering och avslut Carl von Essen, Mind

Den suicidpreventiva dagen är en av WHO utsedd dag med syfte att främja självmordsprevention. För mer information om hur dagen uppmärksammas internationellt, besök International Association for Suicide Preventions (IASP) webbsida.