Skip to main content

Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd - SPES

SPES (som på latin betyder HOPP) är en riksorganisation för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv.

  • SPES - för efterlevande anhöriga.
  • SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.
  • SPES är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom självmord.
  • SPES arbetar på ett nationellt, regionalt och lokalt plan, bland annat genom kontaktpersoner, telefonjouren som är öppen varje dag under kvällstid, utbildningar, träffar och självhjälpsgrupper samt med information och attitydförändring.
  • SPES har en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet.
  • SPES ger ut tidskriften Förgätmigej fyra gånger om året.
  • SPES vill öka kunskapen om självmord som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar och tabuföreställningar.
  • SPES vision är ett självmordsfritt Sverige.

Kontakt SPES

SPES
SPES telefonjour 19.00 - 22.00 - 08-34 58 73