Regeringen och Stockholms läns landsting planerar att satsa på ungas psykiska hälsa

Publicerat 2015-04-16 12:09. Uppdaterat 2015-04-16 16:43

I regeringens vårbudget som presenterades igår finns 200 miljoner kronor avsatt för elevhälsan, där förebyggande av psykisk ohälsa ingår. Även Stockholms läns landsting planerar för en särskild satsning på ungas psykiska hälsa, då de vill implementera den skolbaserade utbildningsinsatsen YAM (Youth Aware of Mental Health), som tagits fram av NASP och Columbia University (USA), i högstadieskolor i Stockholms län.

Studien (Saving and Empowering Young Lives in Europe - SEYLE) som YAM-programmet ingick i, publicerades i The Lancet den 8 januari 2015.

SVT Nyheter Stockholm sände igår ett inslag om satsningen där Gergö Hadlaczky, forskare vid NASP, intervjuades. 

Intervjun finns tillgänglig på SVTplay till och med onsdag den 22 april.

Länkar

PreventionPsykisk ohälsa