Rapport från den Nationella självmordspreventiva konferensen 2017

Publicerat 2018-06-19 10:15. Uppdaterat 2018-09-11 13:03

Nu finns rapporten från den Nationella självmordspreventiva nätverkskonferensen i Göteborg 2017 publicerad.

Dokumentationen från konferensen har sammanställts av Lena Mobrandt och Danuta Wasserman. Ladda ner rapporten här. 

Länkar

Suicidforskning