Nytt kursdatum för Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP)

Publicerat 2016-04-29 10:52. Uppdaterat 2016-04-29 11:09

Till hösten planeras en instruktörskurs i Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP), 12-13 oktober. 

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig här 

PreventionPsykisk ohälsa