Föreläsningar och seminarier

Unga och livsviktiga samtal - den Suicidpreventiva dagen 2018

2018-09-1013:00 till 16:30 Näringslivets hus, Storgatan 19, StockholmAnnan

Den 10 september anordnar NASP, Folkhälsomyndigheten, Mind, SPES och Suicide Zero en eftermiddag om självmordsprevention på den Suicidpreventiva dagen. Seminariet kommer att lyfta möjligheter och goda exempel för att förebygga självmord bland unga med fokus på samtalen som kan rädda liv.

Suicidtalet bland unga i Sverige har länge legat på samma nivå. För att minska självmorden bland unga krävs intensifierade förebyggande insatser från flera aktörer i samhället. Den 10 september uppmärksammas internationellt och på många håll i Sverige den Suicidpreventiva dagen. Folkhälsomyndigheten, Mind, NASP, SPES samt Suicide Zero anordnar ett seminarium i Stockholm. Seminariet kommer att lyfta möjligheter och goda exempel för att förebygga självmord bland unga med fokus på samtalen som kan rädda liv.

Seminariet är öppet för alla, deltagandet är kostnadsfritt men anmälan genom formulär krävs. Anmäl dig senast den 31 augusti.

OBS! Antalet platser är begränsat.

Contact person: Eva Wasserman

Länkar

PreventionPsykisk ohälsaSuicidforskning