Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium/Journal Club vid NASP "Social inequality, school performance and illicit drug misuse in Sweden"

2015-05-2613:00 till 14:00 NASP, Granits väg 4Campus Solna

Kunskapsseminarium/Journal Club hos Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

"Social inequality, school performance and illicit drug misuse in Sweden" (föreläsning på engelska)

Karl Gauffin, MSc, Dipl. Pol/PhD Student vid CHESS, Karolinska Institutet

Begränsat antal platser: 30
Anmälan till Evelina Radda, NASP

Varmt välkomna!

PreventionPsykisk ohälsaSuicidforskning