Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium/Journal Club vid NASP: "Body Mass Index in Young Adulthood and Suicidal Behavior up to Age 59 in a Cohort of Swedish Men"

2015-05-1913:00 till 14:00 NASP, Granits väg 4Campus Solna

Kunskapsseminarium/Journal Club hos Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

"Body Mass Index in Young Adulthood and Suicidal Behavior up to Age 59 in a Cohort of Swedish Men" (föreläsning på svenska)

Alma Sörberg Wallin, leg. psykolog och doktorand vid Institutet för miljömedicin, enheten för arbetsmedicin (IMM), Karolinska Institutet

Begränsat antal platser: 30
Anmälan till Evelina Radda, NASP

Varmt välkomna!

PreventionSuicidforskning