Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Tabita Sellin Jönsson

2018-12-0413:00 till 14:30 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet ”Psykiatriska vårdinsatser innan suicid – risk och skyddsfaktorer” med Tabita Sellin Jönsson, Med dr., vid Institutionen för Hälsa och Medicin, Örebro Universitet & Universitetssjukvårdens forskningscentrum, UFC.

Presentation och efterföljande diskussion kommer att hållas på svenska. 

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian Hökby
Suicidforskning