Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Petter Karlsson

2018-09-1813:00 till 14:15 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet ”Skepticism mot Nollvisionen för suicid: intervjuer med 12 psykiatriker” med Petter Karlsson, Läkare, doktorand i medicinsk etik, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet.

Presentation och efterföljande diskussion kommer att hållas på svenska. 

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian Hökby
PsykiatriSuicidforskning