Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Massimiliano Orri

2017-05-2313:00 till 14:30 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet "Longitudinal course of irritability during childhood and prediction of suicidal behaviors in adolescence. Findings from a 17-year population-based cohort." - med Massimiliano Orri, PhD (Bordeaux Population Health Research Center, University of Bordeaux). 

Presentation och efterföljande diskussion kommer att hållas på engelska.

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian Hökby
Psykisk ohälsa