Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Maria-Magdalena Dumitru

2017-05-3013:00 till 14:30 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet "Suicide in Romania - current situation and initiatives for suicide prevention" med Maria-Magdalena Dumitru, MD, PhD ("Andrei Saguna" University of Constanta, Research Unit; "St. Nicolas" Psychiatric Hospital, Romania).

Presentation och efterföljande diskussion kommer att hållas på engelska.

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian Hökby
PreventionPsykisk ohälsaSuicidforskning