Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Linda Sellin

2018-05-2913:00 till 14:15 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet “Återhämtningsorienterat vårdande förhållningssätt efter suicidförsök” med Linda Sellin, Fil. Dr. i vårdvetenskap, universitetslektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola.

Presentation och efterföljande diskussion kommer att hållas på svenska. 

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian Hökby
SuicidforskningVårdvetenskap