Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Johan Bjureberg

2018-10-0913:00 till 14:30 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet ”Självskadebeteende: från registerstudier till behandlingsforskning" med Johan Bjureberg, PhD, Centrum för psykiatriforskning.

Presentation och efterföljande diskussion kommer att hållas på svenska. 

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian Hökby
Psykisk ohälsa