Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Ellenor Mittendorfer-Rutz

2018-11-2013:00 till 14:15 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet "”Suicid bland migranter och flyktingar”" med Ellenor Mittendorfer-Rutz, Docent, PhD. Avdelningen för Försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Presentation och efterföljande diskussion kommer att hållas på svenska. 

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian Hökby
Suicidforskning