Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Daniel Trankell

2017-02-0713:00 till 14:15 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet "Kvalitetssäkring vid förskrivning av antidepressiva läkemedel" med Daniel Trankell (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utvecklingsavdelningen, enheten för analys och utvärdering).

Seminariet hålls på svenska.

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian Hökby