Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Bitte Modin

2016-04-2613:00 till 14:00 Granits väg 4Campus Solna

Välkommen på Kunskapsseminarium hos Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)! 

Den 26 april får vi besök av Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi vid CHESS, Stockholms universitet, som håller presentationen "Psykisk ohälsa inom skolans kontext".

OBS! Presentationen hålls på svenska. 

Anmälan görs till Sebastian Hökby, epost: sebastian.hokby@ki.se
Max antal platser: 30
Välkomna! 

Contact person: Sebastian Hökby
PreventionPsykisk ohälsaSuicidforskning