Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Anne Stefenson

2018-09-2513:00 till 14:30 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet "Sårbarhet för självmord bland personer med psykossjukdom: en intervjustudie" med Anne Stefenson, MD, NASP. 

Presentation och efterföljande diskussion kommer att hållas på svenska. 

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian Hökby
Suicidforskning