Föreläsningar och seminarier

Kunskapsseminarium vid NASP - Alma Sörberg Wallin

2018-01-2313:00 till 14:15 Granits väg 4Campus Solna

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet “Suicide attempt predicted by academic performance and childhood IQ: life course studies of 50 000 women and men” med Alma Sörberg Wallin, Postdoc, leg. Psykolog, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Presentation och efterföljande diskussion kommer att hållas på engelska.

Begränsat antal platser: 25

För att delta, skicka din anmälan till: sebastian.hokby@ki.se

Contact person: Sebastian Hökby
Suicidforskning