Kalender

E.g., 2018-11-14
E.g., 2018-11-14

Tisdag 20 November

13:00 till 14:15

Kunskapsseminarium vid NASP - Ellenor Mittendorfer-Rutz

Granits väg 4
Campus Solna
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet "”Suicid bland migranter och flyktingar”" med Ellenor Mittendorfer-Rutz, Docent, PhD. Avdelningen för Försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk...
Föreläsningar och seminarier

Tisdag 4 December

13:00 till 14:30

Kunskapsseminarium vid NASP - Tabita Sellin Jönsson

Granits väg 4
Campus Solna
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet ”Psykiatriska vårdinsatser innan suicid – risk och skyddsfaktorer” med Tabita Sellin Jönsson, Med dr., vid Institutionen för Hälsa och Medicin, Örebro...
Föreläsningar och seminarier
E.g., 2018-11-14
E.g., 2018-11-14