Ingen ökning av självmorden under de första sex månaderna av COVID-19-pandemin

Enligt den preliminära statistiken över dödsorsaker, som Socialstyrelsen publicerade den 17 november, tog 611 personer sina liv under första halvan av 2020 (januari – juni). Av dem var 437 män och 174 var kvinnor. Antalet självmord under samma period för 2019 var 638 (statistiken avser endast säkra självmord).

Statistiken är preliminär men den tyder på att antalet självmord under de första sex månaderna av 2020 inte var högre än under samma period 2019. Översiktsartiklar som undersökt självmord i hela världen har konkluderat att kvalitén av hittills tillgängliga studier är genomgående låg (John, Pirkis, Gunnell, Appleby, & Morrissey, 2020), samt att pandemins påverkan på självmordstalen är svår att förutsäga och kommer med stor säkerhet att variera både inom och mellan länder (John, Eyles, et al., 2020).

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) pekade i ett pressmeddelande i slutet av mars på risken för ökande självmord i slutet av och efter pandemin och kommer att följa utvecklingen.

Referenser

John, A., Eyles, E., McGuinness, L. A., Okolie, C., Olorisade, B. K., Schmidt, L., … Higgins, J. P. T. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on self-harm and suicidal behaviour: protocol for a living systematic review. F1000Research, 9, 644. https://doi.org/10.12688/f1000research.24274.1

John, A., Pirkis, J., Gunnell, D., Appleby, L., & Morrissey, J. (2020). Trends in suicide during the covid-19 pandemic. The BMJ, 371(November), 1–2. https://doi.org/10.1136/bmj.m4352