Forskning och projekt vid NASP

Självmord är ett resultat av komplexa interaktioner mellan genetiska, individuella och sociala faktorer. Vi anser att det mest effektiva sättet att närma sig detta komplexa ämne är genom tvärvetenskaplig forskning. NASP sammanför olika vetenskapliga områden såsom genetik, psykologi, psykiatri, epidemiologi och kombinerar resultaten för att producera integrerade teoretiska ramar om självmordsbeteende. 
Forskningsprocessen vid NASP kan beskrivas som cykler mellan grundforskning och tillämpad forskning. Genom grundforskning försöker vi förstå grundläggande aspekter av självmordsbeteende medan vi i tillämpad forskning syftar främst till att minska självmordsbeteende genom att utveckla och utvärdera metoder för självmordsprevention.