Filmer från MHFA-dagen 2016

Publicerat 2017-04-06 09:33. Uppdaterat 2017-04-06 11:19

Den 8 september hölls MHFA-dagen 2016 i Svenska läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Kvällen riktade sig till utbildade MHFA-instruktörer och var kostnadsfri att delta i. 

För instruktörer som inte kunde närvara under MHFA-dagen spelades föreläsningarna in och filmerna finns nu att titta på via KI-play. Fotograf och efterarbete: Per Zetterman. Efterarbete: Britta Alin Åkerman, Janek Szklarzewicz, Gergö Hadlaczky och Danuta Wasserman.


 

Länkar

PreventionPsykisk ohälsa