Dokumentation från den 10:e suicidpreventiva konferensen i Örebro

Publicerat 2016-11-15 16:18. Uppdaterat 2016-11-15 16:19

Den 10:e nationella suicidpreventiva konferensen anordnades i Örebro i september 2015. För att kunna ta tillvara den kunskap, de idéer och erfarenheter som belystes under konferensdagarna har Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) på uppdrag av Folkhälsomyndigheten sammanställt en dokumentation från konferensen. Rapporten, som består av ett urval sammanfattande texter som personer som medverkade i konferensen har bidragit med, finns att läsa i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbsida för suicidprevention. 

Länkar

PreventionPsykisk ohälsaSuicidforskning