Skip to main content

Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten (AOSP-A)

Akut omhändertagande av självmordsnära person för allmänheten (AOSP-A) ges i två varianter; en endagskurs för att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv och en två dagar lång instruktörsutbildning där du efter genomgången utbildning har behörighet att utbilda i endagskursen AOSP-A.

Kursen AOSP-Allmänheten

Den ursprungliga kursen AOSP är en utbildning riktad främst till blåljusgrupper. För andra yrkesgrupper, organisationer och föreningar har vi utvecklat AOSP-A, riktad till allmänheten.

Precis som i AOSP finns en 8-timmarskurs och en instruktörsutbildning på 16 timmar.

Läs mer i broschyren om kursen AOSP-A genom att klicka här.

Klicka här för att komma till en samlad lista över aktiva instruktörer inom AOSP-Allmänheten runt om i landet.

Instruktörsutbildningen AOSP-A

Förkunskapskrav

För att genomgå den två dagar långa instruktörsutbildningen AOSP-A som leder till att kunna utbilda i kursen AOSP-A krävs en viss kunskap om psykisk hälsa och psykisk ohälsa samt förstås ett intresse att lära ut kunskap om bemötande av en självmordsnära person i akut kris. Viss litteratur rekommenderas vara inläst före kursens start för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen. Exempelvis:

Ringskog Vagnhammar & Wasserman, D. (2012) Första hjälpen vid självmordsrisk, Studentlitteratur

Tell. S. & Beskow, J (2018) Handbok för livskämpar, Libris förlag

Utbildningens innehåll:

 • Kunskapsinventering
 • Självmord kan förebyggas i fem delar; psykisk hälsa/ohälsa, riskfaktorer för självmordshandlingar, sårbarheter, myter, och fördomar samt vilken hjälp kan erbjudas.
 • Bemötandet och förhållningssätt
 • Lagar
 • Samverkan
 • Samtalsträning i mindre grupper
 • Etik och moral

Tillval för målgrupper, scenarioövningar:

 • Skolor
 • Kommuner
 • Landsting
 • Föreningar
 • Företag

Instruktörutbildningens omfattning och pris

Utbildningen omfattar 2 dagar, totalt 16 timmar.

Utbildningskostnad 7 000 SEK exklusive moms/deltagare. I kostnaden ingår tryckt material.

All utbildningslitteratur och videos finns numera på pingpong. Inloggningsuppgifter till pingpong delas ut efter genomgången utbildning. 

Läs mer och ladda ner broschyren om instruktörsutbildningen AOSP-A här

Kommande utbildningstillfällen instruktörskurs AOSP-Allmänheten

16 -17 oktober 2019

Anmälan genom formulär

Kommande utbildningstillfälle för utbildade AOSP-instruktörer

OBS! Detta utbildningstillfälle vänder sig endast till dig som redan är utbildad instruktör inom AOSP.

Priset är 4000 kr exkl. moms och inklusive tryckt material.

15 oktober 2019

Anmälan genom formulär

Kontakt

Ansvariga för utbildningen:
Conny Söderberg f.d. Stockholms brandförsvar

Britta Alin Åkerman, NASP

Frågor om kursen mailas till:

Britta Alin Åkerman, britta.alin-akerman@ki.se

Utbildningen AOSP-A är ett samarbete mellan NASP, SOS Alarm, Polismyndigheten i Stockholms län, Storstockholms brandförsvar och AISAB.