Skip to main content

Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten (AOSP-A)

Akut omhändertagande av självmordsnära person för allmänheten (AOSP-A) ges i två varianter; en endagskurs för att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv och en två dagar lång instruktörsutbildning där du efter genomgången utbildning har behörighet att utbilda i endagskursen AOSP-A.

Kursen AOSP-Allmänheten

Den ursprungliga kursen AOSP är en utbildning riktad främst till blåljusgrupper. För andra yrkesgrupper, organisationer och föreningar har vi utvecklat AOSP-A, riktad till allmänheten.

Precis som i AOSP finns en 8-timmarskurs och en instruktörsutbildning på 16 timmar.

Är du intresserad av att gå en utbildning i Akut omhändertagande av självmordsnära person? 

Här finns en Samlad lista över aktiva instruktörer inom AOSP-Allmänheten runt om i landet. 

Instruktörsutbildningen AOSP-A

Förkunskapskrav

För att genomgå den två dagar långa instruktörsutbildningen AOSP-A som leder till att kunna utbilda i kursen AOSP-A krävs en viss kunskap om psykisk hälsa och psykisk ohälsa samt förstås ett intresse att lära ut kunskap om bemötande av en självmordsnära person i akut kris. Viss litteratur rekommenderas vara inläst före kursens start för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen. Exempelvis:

Ringskog Vagnhammar & Wasserman, D. (2012) Första hjälpen vid självmordsrisk, Studentlitteratur

Tell. S. & Beskow, J (2018) Handbok för livskämpar, Libris förlag

Utbildningens innehåll:

 • Kunskapsinventering
 • Självmord kan förebyggas i fem delar; psykisk hälsa/ohälsa, riskfaktorer för självmordshandlingar, sårbarheter, myter, och fördomar samt vilken hjälp kan erbjudas.
 • Bemötandet och förhållningssätt
 • Lagar
 • Samverkan
 • Samtalsträning i mindre grupper
 • Etik och moral

Tillval för målgrupper, scenarioövningar:

 • Skolor
 • Kommuner
 • Landsting
 • Föreningar
 • Företag

Instruktörutbildningens omfattning och pris

Utbildningen omfattar 2 dagar, totalt 16 timmar.

Utbildningskostnad 7 000 SEK exklusive moms/deltagare. I kostnaden ingår tryckt material.

All utbildningslitteratur och videos finns numera på pingpong. Inloggningsuppgifter till pingpong delas ut efter genomgången utbildning

Broschyr om instruktörsutbildningen AOSP-A

Utbildningstillfällen instruktörskurs AOSP-Allmänheten 

18 - 19 maj, 2021

Anmälningslänk

Utbildningstillfällen för utbildade AOSP-instruktörer

OBS! Detta utbildningstillfälle vänder sig endast till dig som redan är utbildad instruktör inom AOSP.

Priset är 4000 kr exkl. moms och inklusive tryckt material.
 

Kontakt

Ansvariga för utbildningen:
Conny Söderberg f.d. Stockholms brandförsvar

Britta Alin Åkerman, NASP

Frågor om kursen mailas till:

Britta Alin Åkerman, britta.alin-akerman@ki.se

Utbildningen AOSP-A är ett samarbete mellan NASP, SOS Alarm, Polismyndigheten i Stockholms län, Storstockholms brandförsvar och AISAB.