Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten

Akut omhändertagande av självmordsnära person för allmänheten (AOSP-Allmänheten) ges i två varianter; en endagskurs för att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv och en två dagar lång instruktörsutbildning där du efter genomgången utbildning har behörighet att utbilda i endagskursen AOSP-Allmänheten.

Kursen AOSP-Allmänheten

Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten är en kurs som ursprungligen bygger på kursen AOSP - en kurs som främst vänder sig till personer inom blåljusorganisationerna. För andra yrkesgrupper, organisationer och föreningar utvecklades, år 2019, AOSP-Allmänheten -  en kurs som vänder sig till allmänheten.

Kursen är 8 timmar och genomförs av utbildade instruktörer. Du väljer själv vilken utbildad instruktör du vill ta kontakt med via vår lista över aktiva instruktörer i Sverige, där du kan se vilka instruktörer som har behörighet att anordna AOSP-Allmänheten kurser. 

Instruktörsutbildningen AOSP-Allmänheten

Om du är intresserad av att utbilda dig till instruktör i AOSP-Allmänheten, som ger dig behörighet att anordna AOSP-Allmänheten kurser, så kan du genomgå vår 16 timmar instruktörsutbildning (2 dagar). 

Förkunskapskrav

För att genomgå den två dagar långa instruktörsutbildningen AOSP som leder till att kunna utbilda i kursen AOSP-Allmänheten krävs viss grundkunskap. 

Vi erbjuder en endagsutbildning i "Grundutbildning psykiska besvär och sjukdom". Utbildning sker dagen innan planerad AOSP-Allmänheten instruktörsutbildning. 

Om du redan innehar liknande kompetens som ingår i grundutbildningen, avgör huvudinstruktören om du är lämplig att utbildas till instruktör inom AOSP-Allmänheten. Motsvarande kompetens innebär bl.a. utbildning i psykiatri, psykologutbildning eller Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Första hjälpen till psykisk hälsa ger bland annat kunskap om psykisk hälsa och livskriser, depression, ångestsyndrom, substansrelaterade sjukdomar, psykoser och självmordsbeteende.

Utbildningens innehåll:

 • Kunskapsinventering
 • Självmord kan förebyggas i fem delar; psykisk hälsa/ohälsa, riskfaktorer för självmordshandlingar, sårbarheter, myter, och fördomar samt vilken hjälp kan erbjudas.
 • Bemötandet och förhållningssätt
 • Lagar
 • Samverkan
 • Samtalsträning i mindre grupper
 • Etik och moral

Tillval för målgrupper, scenario-övningar:

 • Skolor
 • Kommuner
 • Landsting
 • Föreningar
 • Företag

Instruktörutbildningens omfattning och pris

Utbildningen omfattar 2 dagar, totalt 16 timmar.

Utbildningskostnad 7 000 SEK exklusive moms/deltagare. I kostnaden ingår tryckt material.

All utbildningslitteratur och videos finns Canvas. Inloggningsuppgifter till Canvas delas ut i samband med utbildning

För dig som saknar de förkunskaper som krävs erbjuds även en endags grundutbildning (läs 'Förkunskapskrav'), 8 timmar. 

Utbildningstillfällen instruktörskurs AOSP-Allmänheten VT 2023

Utbildningstillfällen för utbildade AOSP-instruktörer 2022

OBS! Detta utbildningstillfälle vänder sig endast till dig som redan är utbildad instruktör inom AOSP och vill komplettera ditt instruktörsroll med AOSP-Allmänheten.

Priset är 4000 kr exkl. moms och inklusive tryckt material.

Kontakt

Frågor om utbildningen:
Conny Söderberg f.d. Stockholms brandförsvar

Britta Alin Åkerman, NASP

Frågor om Canvas:

Josefine Engelbrechtsen, NASP

Utbildningen AOSP-Allmänheten är ett samarbete mellan NASP, SOS Alarm, Polismyndigheten i Stockholms län, Storstockholms brandförsvar och AISAB.