Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten

Akut omhändertagande av självmordsnära person för allmänheten (AOSP-Allmänheten) ges i två varianter; en endagskurs för att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv och en två dagar lång instruktörsutbildning där du efter genomgången utbildning har behörighet att utbilda i endagskursen AOSP-Allmänheten.

Kursen AOSP-Allmänheten

Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten är en kurs som ursprungligen bygger på kursen AOSP - en kurs som främst vänder sig till personer inom blåljusorganisationerna. För andra yrkesgrupper, organisationer och föreningar utvecklades, år 2019, AOSP-Allmänheten -  en kurs som vänder sig till allmänheten.

Kursen är 8 timmar och genomförs av utbildade instruktörer. Du väljer själv vilken utbildad instruktör du vill ta kontakt med via vår instruktörslista över aktiva instruktörer i Sverige, där du kan se vilka instruktörer som har behörighet att anordna AOSP-Allmänheten kurser. 

Mer information om kursen finner du i vår broschyr om kursen AOSP-Allmänheten

Instruktörsutbildningen AOSP-Allmänheten

Om du är intresserad av att utbilda dig till instruktör i AOSP-Allmänheten, som ger dig behörighet att anordna AOSP-Allmänheten kurser, så kan du genomgå vår 16 timmar instruktörsutbildning (2 dagar). 

Förkunskapskrav

För att genomgå den två dagar långa instruktörsutbildningen AOSP-Allmänheten som leder till att kunna utbilda i kursen AOSP-Allmänheten krävs en viss kunskap om psykisk hälsa och psykisk ohälsa samt förstås ett intresse att lära ut kunskap om bemötande av en självmordsnära person i akut kris. Viss litteratur rekommenderas vara inläst före kursens start för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kursen. Exempelvis:

Ringskog Vagnhammar & Wasserman, D. (2012) Första hjälpen vid självmordsrisk, Studentlitteratur

Tell. S. & Beskow, J (2018) Handbok för livskämpar, Libris förlag

Utbildningens innehåll:

 • Kunskapsinventering
 • Självmord kan förebyggas i fem delar; psykisk hälsa/ohälsa, riskfaktorer för självmordshandlingar, sårbarheter, myter, och fördomar samt vilken hjälp kan erbjudas.
 • Bemötandet och förhållningssätt
 • Lagar
 • Samverkan
 • Samtalsträning i mindre grupper
 • Etik och moral

Tillval för målgrupper, scenario-övningar:

 • Skolor
 • Kommuner
 • Landsting
 • Föreningar
 • Företag

Instruktörutbildningens omfattning och pris

Utbildningen omfattar 2 dagar, totalt 16 timmar.

Utbildningskostnad 7 000 SEK exklusive moms/deltagare. I kostnaden ingår tryckt material.

All utbildningslitteratur och videos finns Canvas. Inloggningsuppgifter till Canvas delas ut i samband med utbildning

Utbildningstillfällen instruktörskurs AOSP-Allmänheten 

18 - 19 maj, 2021

Anmälningslänk

Utbildningstillfällen för utbildade AOSP-instruktörer

OBS! Detta utbildningstillfälle vänder sig endast till dig som redan är utbildad instruktör inom AOSP och vill komplettera ditt instruktörsroll med AOSP-Allmänheten.

Priset är 4000 kr exkl. moms och inklusive tryckt material.
 

Kontakt

Frågor om utbildningen:
Conny Söderberg f.d. Stockholms brandförsvar

Britta Alin Åkerman, NASP

Frågor om Canvas:

Beatrice Johansson, NASP

Nova Borg, NASP

Utbildningen AOSP-Allmänheten är ett samarbete mellan NASP, SOS Alarm, Polismyndigheten i Stockholms län, Storstockholms brandförsvar och AISAB.