Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten

Akut omhändertagande av självmordsnära person för allmänheten (AOSP-Allmänheten) ges i två varianter; en endagskurs för att öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv och en två dagar lång instruktörsutbildning där du efter genomgången utbildning har behörighet att utbilda i endagskursen AOSP-Allmänheten.

AOSP-Allmänheten endagskurs

Akut omhändertagande av självmordsnära person - Allmänheten är en utbildning som ursprungligen bygger på AOSP - en utbildning som främst vänder sig till personer inom blåljusorganisationerna. För andra yrkesgrupper, organisationer och föreningar utvecklades, år 2019, AOSP-Allmänheten -  en utbildning som vänder sig till allmänheten. Syftet med utbildningen är öka kunskapen om hur man kan agera i en akut situation där en person är i risk att ta sitt liv. 

Kursen är 8 timmar och genomförs av utbildade instruktörer. Du väljer själv vilken utbildad instruktör du vill ta kontakt med via vår lista över aktiva instruktörer i Sverige, där du kan se vilka instruktörer som har behörighet att anordna kurser i AOSP-Allmänheten. 

AOSP Allmänheten instruktörsutbildningar

Är du intresserad av att utbilda dig till instruktör i AOSP Allmänheten? Eller vill du komplettera din tidigare instruktörsutbildning i AOSP med AOSP Allmänheten?

Denna utbildning har tagits fram av Karolinska Institutet och Region Stockholm och administreras av NASP vid Region Stockholm. Mer information samt utbildningsdatum och anmälan finner du via NASP:s hemsida vid Region Stockholm

Kontakt

Frågor om utbildningen:
Conny Söderberg f.d. Stockholms brandförsvar

Britta Alin Åkerman, NASP

Frågor om Canvas:

Josefine Engelbrechtsen, NASP

Utbildningen AOSP-Allmänheten är ett samarbete mellan NASP, SOS Alarm, Polismyndigheten i Stockholms län, Storstockholms brandförsvar och AISAB.

BA
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2023-05-31