Föreläsningar och seminarier

Total In Vivo Imaging Solutions for Complex Biological Models

2014-05-2111:30 MTC Seminar room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Chantal Cavallin

Speaker Address: PerkinElmer Life Sciences and Technology

Host: Martin Rottenberg