Föreläsningar och seminarier

MTC Seminar: Thymic exosomes and their role in T-cell development

2015-05-1813:00 MTC-seminar room A 302, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Olov Ekvall

Host: Jonathan Coquet

Contact person: Jonathan Coquet