Föreläsningar och seminarier

MTC seminar: Synthetic Photobiology in Near-Infrared

2015-01-2313:00 MTC Seminar room A302, Nobels väg 16, SolnaCampus Solna

Speaker: Mark Gomelsky, University of Wyoming, USA

Host: Ute Römling

Contact person: Ute Römling