Föreläsningar och seminarier

MTC Seminar: NKT cell activation by lipid antigens from human carotid plaques, a role in the disease progression

2015-05-1113:00 MTC Seminar room A302, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Maria Klement

Speaker Address: Dept of Medicine

Host: Mikael Karlsson

Contact person: Mikael Karlsson