Föreläsningar och seminarier

MTC Seminar: Immune Sensing Mechanisms of Viral Replication

2016-06-1713:00 MTC Seminar room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Nicolas Manel Institut Curie, INSERM U932, Paris

Host: Elina Eriksson and Chris Tibbit

Contact person: Elina Erikson