Föreläsningar och seminarier

MTC Seminar: Genome-wide transcription mapping approaches

2016-04-0813:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Vicente Pelechano Garcia and Claudia Kutter

Speaker Address: MTC

Host: Mats Wahlgren

Contact person: Mats Wahlgren