Föreläsningar och seminarier

MTC Seminar: Biochemistry Illustrated: Observing Enzymes in Their Natural Habitat

2015-01-3013:00 MTC Seminar room A302, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Ivan Yudushkin

Speaker Address: EPFL, Vienna

Host: Sofia Johansson

Contact person: Sofia Johansson