Föreläsningar och seminarier

Immunology and Microbiology Seminar: Pyroptosis: from innate immunity to cancer

2017-10-1613:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Feng Shao

Speaker Address: National Institute of Biological Sciences, Beijing

Host: Teresa Frisan

Contact person: Teresa Frisan