Föreläsningar och seminarier

Immunology and Microbiology Seminar: (p)ppGpp signalling (off the ribosome) and ABCF ATPases (on the ribosome)

2017-03-1313:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Vasili Hauryliuk

Speaker Address: Umeå

Host: Ute Römling

Contact person: Ute Römling