Föreläsningar och seminarier

Immunology and Microbiology seminar: IL-23-producing neutrophils in inflammatory bowel disease

2016-04-1113:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Mattias Svensson

Host: Mikael Karlsson

Contact person: Mikael Karlsson