Föreläsningar och seminarier

Immunology and Microbiology Seminar: Human immune variation

2018-05-1413:00 Biomedicum B0313 3rd floor (Main entrance), Solna Campus.Campus Solna

Speaker: Petter Brodin

Speaker Address: Department of Womens and Childrens Health (KBH), Division of Clinical Paediatrics, Karolinska Institutet

Host: Ute Römling