Föreläsningar och seminarier

Immunology and Microbiology Seminar: Hantavirus vs cells: who kills who, how, and what are the consequences?

2017-11-1313:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Jonas Klingström

Speaker Address: CIM

Host: Susanne Nylén

Contact person: Susanne Nylén