Föreläsningar och seminarier

Immunology an microbiology seminar: The power of one - single cell systems biology

2015-09-1413:00 MTC Seminar room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Shalin Naik

Speaker Address: Walter and Eliza Hall Institute, Melbourne, Australia

Host: Jonathan Coquet