Föreläsningar och seminarier

Immunobiology seminar: Localized disease memory formed by tissue resident memory T cells in psoriasis

2014-06-0213:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Liv Eidsmo

Speaker Address: CMM

Host: Bence Rethi