Föreläsningar och seminarier

Immunobiology Seminar: Immune-metabolic interactions in atherosclerosis

2014-02-2413:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Göran Hansson

Host: Mikael Karlsson