Föreläsningar och seminarier

Extra seminar: Therapeutic inhibition of the MYCN oncoprotein

2017-05-2415:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus SolnaCampus Solna

Speaker: Glenn Marshal

Speaker Address: Head, Molecular Carcinogenesis Program & Translational Research, Childrens Cancer Institute Australia

Host: Per Kogner and Marie Arsenian Henriksson

Contact person: Per Kogner