Föreläsningar och seminarier

Extra seminar: The role of DNA demethylation in the pathogenesis and treatment of immune disease

2014-10-1715:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Campus Solna

Speaker: Dr. Colm Nestor

Speaker Address: Linköpings universitet

Host: Jonathan Coquet

Contact person: Jonathan Coquet