Föreläsningar och seminarier

Extra seminar: Organisation and importance of CD4 T-cell help for the CD8 T-cell response

2014-10-2114:00 MTC Room H371, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Prof. Jannie Borst

Host: Jonathan Coquet

Contact person: Jonathan Coquet