Föreläsningar och seminarier

Extra seminar: Malaria-dogmas

2016-04-0115:00 MTC Seminar Room, Nobels väg 16, Solna CampusCampus Solna

Speaker: Thor Theander

Speaker Address: University of Copenhagen, Denmark

Host: Mats Wahlgren

Contact person: Mats Wahlgren